Понеділок, 12.11.2018, 22:25
Вітаю Вас Гість

 

Кременчуцький колегіум № 25
Кременчуцької міської ради 
Полтавської області
  

У  кожного навчального закладу  своя  літописна історія, де висвітлена хронологія подій, здобутків. Біля витоків  навчального закладу стояли ветерани педагогічної праці - директори Г.Д.Швачко, О.М. Латишев, В.П.Кішко. 
     У 1969 році було завершене будівництво основного корпусу, і з наступного року школа № 25 почала функціонувати як самостійний навчальний заклад. Першим директором з 1969 по 1971р. був  Швачко Григорій Денисович. У цей час   був прийнятий новий Статут середньої загальноосвітньої школи, зміцнена матеріально- технічна база школи, запроваджені диференційоване, колективне, групове навчання, розпочато профорієнтування для старшокласників для отримання спеціальностей слюсара, електромонтера,  шофера, газозварювальника, швачки, відбувся перехід на  повну середню освіту й атестат зрілості
      З 1971 по 1986р.р  навчальний заклад очолював Латишев Олександр Миколайович. У цей час приділялася велика увага питанням змісту й методам роботи, удосконаленню навчально-виховного процессу, кабінетній системі навчання, ефективному використанню ТЗН, кіно- радіо- й телебачення. Було введено безкоштовне користування підручниками, створено шкільні бібліотечні фонди. Навчальний заклад  працював у  двозмінному режимі повного робочого дня з продовженням після уроків навчального-виховного процесу для учнів 1-5 класів. Проводилася цілеспрямована пошукова робота, створено Музей бойової слави, за результатами роботи якого школа посіла перше місце серед шкіл Кременчука.
    З 1986 по 2002р.р. навчальний заклад очолював Кішко Володимир Павлович, за керівництва якого змінилася структура навчальних планів,  була здійснена розробка власних навчальних планів, збільшено кількість годин на предмети, які задовольняють культурно-національні  потреби, здійснено перехід на викладання предметів українською мовою, запроваджено інтеграція, диференціація, профільне навчання, введено профільні класи та спецкурси; відбулося поєднання навчання з участю у виробничій праці. Велика увага приділялася удосконаленню навчально-виховного процесу, позакласній і позашкільній роботі, оснащенню та ремонту кабінетів, спортивної та актової зали, спортивного  та географічного майданчиків.
   З 2003 по 2005р. школу-колегіум  очолював  Москалик Геннадій Федорович, педагог-новатор, вчитель-методист, відмінник освіти України, доктор філософських наук, доцент, ініціатор створення закладу  нового типу. У цей час було здійснено перехід на навчання з поглибленим вивченням предметів суспільно- гуманітарного, економічного,  природничого  напрямків;  було запроваджено систему профільних курсів, класів, працювала міжшкільна профільна школа «Право». Велика увага приділялася використанню інноваційних форм та методів навчання (інтерактивні технології, метод здійснення планової  науково- дослідницької роботи з обдарованими учнями: участь у наукових конференціях, конкурсах МАН, творчих конкурсах). Велика робота проводилася  з реорганізації приміщень, покрашення матеріально- технічної бази закладу. У цей час колегіум успішно починає видавничу діяльність, учні та вчителі беруть участь у наукових форумах, конференціях, презентаціях.
Із 2003р. відбувся перехід на навчання в закладі нового типу з поглибленим вивченням предметів суспільно- гуманітарного,   природничого  напрямків,  через запровадження системи профільних курсів, міжшкільної профільної групи “Право”, удосконалення навчально-виховного процесу, використання інноваційних форм та методів навчання, здійснення планової  науково- дослідницької роботи з обдарованими учнями. 10 лютого 2006р. педагогічний колектив колегіуму № 25 відзначив свою першу річницю, у 2017р. – зустріне свою 48 весну. 
   З 2005року колегіум № 25 очолює  Москалик Тетяна Олександрівна, педагог-менеджер, вчитель-методист. У  цей час відбувається  вивчення предметів суспільно- гуманітарного, економічного, філологічного  профілів, запроваджується  система курсів  за вибором, допрофільне навчання, створено  юридичний  клас з орієнтацією на набуття  освіти у   вишах, які готують кадри для правоохоронної системи. Протягом кількох років  учні відпочивають   у літньому оздоровчому таборі ”Мала міліціейська академія”. Високого рівня набула робота з обдарованими   учнями.
      Сьогодні  це  один із найбільших  навчальних закладів міста, тут навчається  1163 учні і  працюють  72 вчителі. Серед  них 1 педагог має звання  “Заслужений працівник освіти України», 29педагогів – педагогічне звання „вчитель-методист,”  7- „ старший  учитель”, 58% від загальної кількості педагогів становлять учителі вищої кваліфікаційної категорії. Колегіум пишається династіями вчителів: Латишевих, Сікалових, Зянкіних, Підгаєцьких, Круглових, Москаликів, Василякіних,  Носкіних, Лобан, які в різний час працювали у навчальному  закладі.     Колегіум має свою символіку: герб, гімн і прапор, на якому зображено маленьку ластівку.
    Відповідно до Концепції розвитку колегіуму й вимог суспільства    в нашому навчальному   закладі робиться  все задля того, щоб компетентний учень міг у повній мірі використати свої знання й стати самореалізованим у соціумі. Ось чому «Формування компетеностей учнів як засіб реалізації якісної освіти з використанням інноваційних технологій, критичного й креативного мислення»  стало головною  методичною проблемою, над якою працює  колегіум зараз. Загальновідомо, що пріоритетними  критеріями оцінки роботи закладу є результати його діяльності, тому  велика  увага приділяється, перш за все,  зміцненню й збереженню здоров’я учнів. Завдяки залученню коштів міського бюджету, меценатській допомозі  депутатів  Кременчуцької міської ради, Кременчуцького колісного заводу, спонсорській  батьківській допомозі зміцнюється  матеріально- технічна  база спортзали й навчального закладу в цілому. 
      Навченість,  успішність та виховання - головні завдання школи адаптивного управління. У колегіумі  створені   індивідуальні плани, широко  використовуються можливості медіатеки. Маємо  вихід  в Інтернет. Для успішної реалізації Концепції розвитку колегіуму № 25, забезпечення оптимального  режиму його життєдіяльності застосовується    адаптивне  управління закладом у поєднанні  з найбільш ефективними інформаційно- комп’ютерними технологіями: запровадження plan-fix як виду  інноваційно- інформаційної   роботи з заступниками директора всередині навчального закладу, залучення  викладачів вишів  для  консультування  учнів, покращення наукової діяльності, розширення мережі  профільного  навчання.
               Вимоги  сьогодення  продиктували потребу нашого суспільства в медіаосвіті, яка стала частиною освітнього й виховного процесу та змістовного дозвілля учнів. З 1 вересня 2011 року Кременчуцький колегіум № 25 став учасником Всеукраїнського експерименту з упровадження медіаосвіти в навчально- виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів України. Багато актуальних питань постійно розглядаються на засіданнях педагогічної ради, адже більшість учнів потерпає від негативного впливу Інтернету. Ось чому проблеми інформаційного простору школярів, безпеки в Інтернеті, деструктивні впливи медіа стали найактуальнішими в сьогоднішньому житті.  Ідея  особистісного підходу й творчості  широко реалізується в різних напрямках, зокрема при вивченні юними філологами курсу медіаосвіти. На уроках використовуються різні форми роботи: участь   у літній медіашколі, діагностування знань учнів, наради, «круглі столи», засідання педагогічної ради, бліц-освітній курс для педагогів, організація батьківського всеобучу. У навчальному закладі є кабінет медіаосвіти, оснащений сучасною комп’ютерною технікою.
Пріоритетними  напрямками роботи навчального закладу є  профільне

навчання, робота з обдарованими учнями,  інноваційні підходи в системі виховної роботи. Учителю-початківцю важко зорієнтуватися в науковому просторі, навчитися правильно вибирати тему, формулювати мету, предмет дослідження, оформлювати власне саму роботу. Ось чому вже кілька років ми активно співпрацюємо з докторами наук Полтавського державного педагогічного університету Степаненком М.І., Мацапурою В.І., кандидатами наук Степаненко Н.С., Демиденко Т.П., Булавою Л.М., Конєвою Т.М., Денисовець Т.М., кандидатами наук місцевих вузів Дерієнком А.І., БолгарТ.М., Яременком В.А.
Колегіум № 25 є опорним закладом для  роботи з обдарованими учнями, які активно працюють  у науковому товаристві  «Пошук». У 2017-2018 н.р. 36 учнів стали переможцями І етапу Всеукраїнських   предметних олімпіад,   19 учнів посіли призові місця в І етапі  Всеукраїнського конкурсу науково- дослідницьких робіт  МАН, 13 учнів стали переможцями обласного конкурсу наукових робіт. За 10 років діяльності наукового товариства «Пошук» на міському конкурсі Малої Академії Наук України учителями та учнями представлено  168 наукових робіт, на обласному - 81, на всеукраїнському - 5. У 2010 р. наукове дослідження з теми:  «Організація науково- дослідницької роботи у Кременчуцькому колегіумі № 25».  відзначене республіканською грамотою.  За досягнуті успіхи педагогічний колектив неодноразово був нагороджений  республіканськими, обласним, міським грамотами.

       Ідея гуманітарного-культурологічного підходу реалізується через  запровадження  дисциплін суспільно- гуманітарного (правовий та економічний профіль) і філологічного циклів. Із великим інтересом  учні  закладу вивчають курси за вибором: «Вчимося бути громадянами», «Основи споживчих знань»,  «Логіка», «Зарубіжна література»( в початкових класах), «Медіакультура», «Основи медіаграмотності», «Школа журналіста»,  «Основи демократії», «Християнська етика  в українській культурі», «Російська мова», «Практикум із правопису української мови», «Орфографічний практикум», «Основи критичного мислення», «Права людини», « Ми- громадяни України», «Цікава економіка », «Живи за правилами», «Школа журналіста».
    Ідея діалогічного підходу   ставить проблему характеру взаємодій учасників освітнього процесу й актуалізує питання про тип впливу в умовах рефлексивного управління.  Особливо цікавим учні вважають вивчення курсу з журналістики, адже практичні заняття часто проходять на Комунальному підприємстві "Кременчуцька міська телерадіокомпанія", а застосувати набуті знання вони мають можливість, працюючи кореспондентами «Ластівки колегіуму», видавництво якої почалося з газети «Шкільний вісник». До роботи залучаються кращі вчителі, учні - журналісти й учасники Малої академії наук колегіуму. Юні кореспонденти користуються особливою повагою в навчальному закладі, адже саме їм доручено інформувати  про  досягнення, обговорювати на сторінках видання учнівські та вчительські проблеми.  «Ластівка» вшосте нагороджена Дипломом лауреата XV Національного конкурсу шкільних газет Національної спілки журналістів України, Національної академії педагогічних наук України, Коледжу преси та телебачення.
Сучасне суспільство потребує професіоналів, чиє мислення не обмежене лише спеціальними знаннями, а має риси універсалізму, фундаментальності й духовності. Саме над формуванням такої особистості працює педагогічний колектив Кременчуцького колегіуму № 25, реалізуючи Концепцію профільного навчання в старшій школі.
 Запровадження системного профільного навчання сприяло створенню міліцейського класу та Малої міліцейської академії. Майбутні випускники поглиблено вивчають профільні правознавчі предмети й займаються військово- спортивною підготовкою. Окрім того, для випускників  відчиняються двері Київського та Харківського національних університетів внутрішніх справ

Національної юридичної академії імені Ярослава Мудрого. Якщо у 2009 році обрали юридичну професію 4 випускники, у 2010 році – 12 , у 2011 році – 10, у 2012 році – вже 14 дівчат і хлопців.

Серед особливих здобутків колегіуму визнаний на міському, обласному та республіканському  рівнях профільний табір відпочинку з денним перебуванням – «Мала поліцейська академія» – спільний творчий проект департаменту освіти  та Міського управління поліції. Навколо даного бренду об’єднали свої зусилля  кращі педагоги, тому цей проект успішно діє  9 років поспіль, починаючи з 1 червня 2007 року. Діяльність табору забезпечує  двовимірність навчально-виховного процесу  в закладі  та реалізацію виховної програми «Від шкільної лави – до лав МВС».  Курсантам ММА  створені всі необхідні умови  для формування  мотивації   свідомого вибору майбутньої діяльності, активного дозвілля, пропаганди здорового способу життя, задоволення пізнавального інтересу молоді. 

Окрему поличку в Центрі виховної роботи колегіуму займають методичні збірки з досвіду роботи: «Інноваційні підходи до правової освіти та виховання школярів» (2008 р.), «Основні засади правоосвітньої та правовиховної роботи в Кременчуцькому колегіумі №25» (2011 р.), «Від шкільної лави – до лав МВС (двовимірність навчально-виховного простору)» (2012 р.), «Наш вибір: Закон, Порядок, Честь (із досвіду правоосвітньої та правовиховної роботи Кременчуцькому колегіумі №25)» (2013 р.)., «Кременчуцький колегіум № 25: правоосвітня та правовихована площина як пріоритет у науково-методичній  та культурно-виховній діяльності  закладу» (2014р.),  «Стратегічне завдання Кременчуцького колегіуму № 25- виховання правосвідомого патріота України» (2015р.)

                У колегіумі постійно працює  Школа професійної адаптації працівників психологічної служби. Практичним психологом  навчального закладу   опановано програму «Базові навички медіатора в навчальних закладах  і громаді», яка успішно втілює в життя вміння та навички медіатора у ситуативних рольових іграх, а також розробляє заняття для учасників навчально-виховного процесу, спрямовані на популяризацію медіації як моделі вирішення конфліктів в освітньому середовищі та громаді.

Колегіум  як профільний навчальний заклад гідно  конкурує  серед шкіл нового типу, який  ставить за мету максимально сприяти соціалізації учнів, виховати в них таку «Я-концепцію», що допомогла б реалізуватися  людині-знавцю, людині-творчій особистості. Молодіжна організація колегіуму «Правовий простір» є діяльною складовою міського об’єднання Армія Добра. Щороку  молодь колегіуму обирає  Президента учнівського співуправління та його заступників. Девіз колегіантів: «Творчість, мобільність, компетентність, життєвий успіх». Кодекс честі учня колегіуму та Еталон випускника – наш непорушний маніфест. У навчальному закладі створено літопис та відеолітопис роботи учнівського співуправління, який щорік поповнюється. Життєвим кредо стали слова «Vivere est coqitare» (Жити – значить мислити). Молодь радо відгукується на всі міські акції. Надзвичайно популярним у мікрорайоні є танцювальний Казантип до Всесвітнього дня Миру, заходи до Дня учителя, квести, спільні з учителями театралізовані постановки, новорічні святкування, гуморини, флеш-моби, Віденський бал. 

Кременчуцький колегіум № 25  сьогодні – це орієнтація на здобуття вищої гуманітарно-правознавчої та економічної освіти, виховання самодостатньої особистості, правосвідомого, економічно та культурно освіченого громадянина України, здатного адаптуватися до життя в суспільстві. 

 

 


Форма входу
Корисні посилання
Національна дитяча гаряча лініяНаціональна гарча лінія
Календар
«  Листопад 2018  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
Наше опитування
Оцініть мій сайт
1. Відмінно
2. Добре
3. Непогано
4. Жахливо
5. Погано
Всего ответов: 155
Друзі сайту
Статистика

Онлайн усього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0