Вівторок, 16.10.2018, 01:50
Вітаю Вас Гість

5-А
5-Б
5-В


ПН.1 Година спілкуванняГодина спілкуванняГодина спілкування

2Укр.літ-раОсн.здоров`яПриродознавство

3 МатематикаАнг.моваУкр.мова

4 Англ.моваМатематикаМатематика

5 Фіз.культура Фіз.культураАнг.мова

6 ПриродознавствоУкр.літ-раФізкультура


ВТ.1 Укр.моваАнг.моваАнг.мова

2 Музичне мистецтвоМатематикаУкр. мова

3 МатематикаМузичне мистецтвоУкр.літ-ра

4 Світова літ-раУкр.моваМатематика

5 Анг.моваУкр.літ-раМузичне мистецтво

6 Образотворче
Світова літ-раСР.1 Анг.моваУкр..моваУкр.мова

2 Історія Укр.Нім.моваОбразотвор.мистецтво

3 МатематикаОбразотв. мистецтвоІсторія

4Нім.моваМатематикаМатематика

5 Укр.моваІсторіяПриродознавство

6 Образотв. мистецтво Світова літ-раНім.мова


ЧТ.1 Фіз.культураФіз..культураУкр .літ-ра

2 Укр.моваАнг.моваФіз.культура

3 Основи здоров.МатематикаУкр.мова

4 МатематикаУкр.моваМатематика

5 ПриродознавствоУкр.літ. Анг.мова

6

ПТ.1 Анг/укр. моваТрудове навч.Укр.літ-ра

2 Світова літ-раНім.моваАнг/укр.мова

3 Нім.моваСвітова літ-раСвітова літ-ра

4 Трудове навчанняАнг/укр.моваТрудове навчання

5 Укр. літ.ПриродознавствоНім.мова

6


6-А6-Б6-В
ПН.11
22
33
4ГеографіяПриродознавтво4
5ЕтикаМатематикаГеографія5
6Фіз.культураФіз.культураМатематика6
7МатематикаЕтикаАнг./нім.мова7
8Анг./нім.моваГеографіяФіз.культура8
9Анг./нім.мова9
ВТ.1Укр..літ-ра1
2Укр..мова2
3ІсторіяУкр.мова3
4ІсторіяМузичне мистецтвоУкр.літ-ра4
5Нім.моваМатематикаІсторія5
6Музичне мистецтвоНім.моваМатематика6
7МатематикаНім.мова7
8Укр.моваОбраз.мистецтво8
СР.1Образ.мистецтво1
2Основи здоров’яНім.мова2
3Укрліт-раОснови здоров’яСвітова літ-ра3
4Укр.моваСвітова літ-раУкр.мова4
5Світова літ-раНімецька моваУкр.літ-ра5
6Нім.моваУкр.Трудове навчання6
7ВибірВибірВибір7
8Образ.мистецтво8
ЧТ.11
2ПриродознавствоГеографія2
3Укр.моваІсторіяОснови здоровя3
4МатематикаПриродознавствоІсторія4
5ІсторіяУкр..літ-раНім.мова5
6Нім.моваМатематикаЕтика6
7Фіз.культураФіз.культураМатематика7
8Нім.моваФіз..культура8
ПТ.1Математика1
2Світова літ-раМатематикаУкр.літ-ра2
3Укр.літСвітова літ-раМатематика3
4ГеографіяУкр.моваСвітова літ-ра4
5 Анг/нім.моваТрудове навчМузичне мистецтво5
6Трудове навчАнг/нім.моваГеографія6
7Анг/нім.мова7


7-А7-Б7-В
ПН.11
2Світова літ-раАнг/нім.моваФізика2
3АлгебраСвітова літ-раНім.мова3
4Анг/нім.моваХіміяУкр. мова4
5ХіміяОбраз.мистецтвоісторія5
6Образ.містецтвоФізикаХімія6
7ФізикаОснови здоровяобраз мистецтво7
ВТ.1ІсторіяБіологіягеометрія1
2Укр.моваІсторіяОснови здоров.2
3Укр.літ-раАнг/нім.моваФіз..культура3
4Фіз.культураАлгебраАнг.мова4
5Англ./нім.моваФіз.культураБіологія5
6біологіяУкр. літ-раУкр..мова6
7Укр.літ-ра7
СР.1Світова літ-раГеографіяАлгебра1
2ГеографіяГеометріяУкр. літ-ра2
3ГеометріяУкр.моваУкр.. мова3
4Укр.моваСвітова літ-раГеографія4
5БіологіяФіз..культураАнг.мова5
6Анг.мова/нім.БіологіяФіз.культура6
7Фіз.культураАнг/нім.мова7
ЧТ.1Трудове.навчГеографіяСвітова літ-ра1
2Трудове.навчУкр. моваГеометрія2
3Анг/нім.моваАлгебраТрудов.навч3
4АлгебраАнг.моваТрудов.навч4
5БіологіяТруд.навчАнг.мова5
6ГеографіяТруд.навчбіологія6
ПТ.1МузикагеометріяНім.мова1
2Укр.моваМузикаАлгебра2
3ГеометріяУкр.моваСвітова літ-ра3
4Анг/нім.моваУкр. літ-раІсторія4
5ІсторіяАнг/нім.моваГеографія5
6Укр.літ-раІсторіяМузика6


8-А8-Б
8-Г
ПН.1Год.спілкГод.спілк
Год.спілк1
2Фізк.і здоров’яФізк. і здоров’я
Історія/географія2
3Анг/нім.моваАлгебра
Фізк.і здоров’я3
4АлгебраІсторія
Біологія4
5ХіміяБіологія
Алгебра5
6БіологіяАнгл/нім.мова
Хімія6
7ІсторіяХімія
Географія7

ВТ.1Труд.навчГеометрія
Геометрія1
2Труд.навчАлгебра
Укр.мова2
3Англ./нім.моваФізика
Укр. літ-ра3
4ФізикаАнг/нім.мова
Світова літ-ра4
5Світова літ-раУкр. літ.
Фізика5
6Укр.літ-раТруд.навч
Англ.мова6
7Укр.моваТруд.навч
Історія 7
8ВибірВибір
Вибір8

СР.1БіологіяАнг/нім.мова
Фізк.і здоров’я1
2Фізк.і здоров’яФізк.і здоров’я
Біологія2
3Анг/нім.моваУкр.
Труд.навч3
4Світова літ-раБіологія
Труд.навч4
5АлгебраРос. мова
Алгебра5
6ГеометріяГеографія/історія
Англ.мова6
7Географія/ІсторіяСвітова літ-ра
Історія7
8ВибірВибір
Вибір8

ЧТ.1МузикаГеометрія
Географія1
2Анг/нім.моваРос.мова
Геометрія2
3геометріяІсторія
Фізика3
4ІсторіяАнгл/нім.мова
Світова літ-ра4
5ГеографіяМузика
Рос.мова5
6ФізикаУкр. мова
Музика6
7Рос.моваУкр літ

7

ПТ.1Осн.зд/істор.ПолтХімія
Фізк.і здоров’я1
2Фізк.і здоров’яФізк.і здоров’я
хімія2
3Укр.моваГеографія
Осн.зд/історія3
4хіміяОсн.зд/істор
Укр.мова4
5Укр.літ.Фізика
Укр.літ.5
6


6


9-А9-Б9-В

ПН.1Год.спілк2Укр. літПравознавствоІсторія

3ПравознавствоУкр. моваТруд.навч

4Нім.моваАлгебраУкр.літ.

5ГеографіяОсн.зд/історія ПолтНім.мова

6Світова літ-раІсторіяПравознавство

7Труд.навчАнг/німФізика

8
Труд.навчВТ.1Анг.моваХудож.култ-раФіз.культ

2Фіз.культураФіз.культАнгл.мова

3АлгебраАнг/нім.моваХудож.култ-ра

4АлгебраІсторія/географіяБіологія

5Історія/ГеографіяАлгебраУкр.літ.

6БіологіяГеометріяУкр.мова

7Худож.култ-ра
Світова літ-ра


СР.1ГеометріяХіміяАлгебра

2ГеометріяФізикаГеометрія

3ХіміяБіологіяНім/інформ

4БіологіяІнформ/англ.Хімія

5Укр.моваІнформ/англ.Географія

6ФізикаУкр.моваНім./інформ

7Нім.моваУкрліт.Укр.літ.


ЧТ.1ІсторіяГеометріяУкр.мова

2Укр. моваІсторіяБіологія

3Фіз.культФіз.культураБіологія

4Інформ/ангБіологіяФіз.культ

5Інформ/англ.БіологіяІсторія

6БіологіяСвітова літ-раАнг.мова

7Світова літ-раАнгл.\німСвітова літ-ра

8 ВибірВибірВибір


ПТ.1ХіміяГеографіяАлгебра

2ФізикаХіміяГеометрія

3ІсторіяСвітова літ-раФізика

4Укр. літФізикаХімія

5Фіз.культФіз.культОсн.зд/історія Полт

6Основи зд/історія ПолтУкр.літФіз.культ

7

Історія/ГеографіяЮМ-11Е-21Ю-22
ПН.1Год.спілкГод.спілкГод.спілк1
2Укр.моваФізика Біологія2
3Укр.моваФізикаОБЖ /історія Полт3
4ПравознавствоОБЖ /історія ПолтФізика4
5ПравознавствоАнгл.моваУкр.5
6ФізикаОснов.спож. знань.З.В6
7Фіз.культ і здоров’яХіміяУкр.мова7
8Історія8
9Історія9
ВТ.1ПравознавствоФізикаІнформатика1
2ГеометріяАлгебра і поч.. аналізаІнформатика2
3Світова літ-раАлгебра і поч.. аналізаАлгебра і поч.. аналіза3
4Світова літ-раБіологіяАлгебра і поч.. аналіза4
5Біологія/худ.культФіз.культ і здоров’яСвітова літ-ра5
6Англ.моваСвітова літератураФіз.культ і здоров’я6
7Укр.моваінформатикаІсторія7
8ІнформатикаАнгл.мова8
СР.1ІнформОснови економікифізика1
2ІнформУкр. Практичне право 2
3ІсторіяУкр.Заг.географія3
4ІсторіяГеометріяІсторія4
5 ФізикаГеометріяФілософія5
6Громад.освіта З.В. Укр.мова6
7БіологіяОснови бух.облПравознавство7
8Основи бух.облАнгл.мова8
ЧТ.1Англ/моваФізикаПравознавство 1
2Англ./моваУкр.моваПравознавство2
3Алгебра і поч. аналізаІсторіяУкр.літ3
4Алгебра і поч. аналізаІсторіяУкр.літ4
5Фіз.культ і здоров’яХіміяГеометрія5
6ХіміяОсн. підпр. діяльності.Громадянська освіта6
7ГеографіяГеографіяХімія7
8Інформ8
ПТ.1Світ літ-раУкр літАнгл.мова1
2ТехнологіїУкр. літАнгл.мова2
3Осн.споживчих знаньАнгл.Права людини3
4ГеографіяАлгебра і поч..аналізФіз.культ і здоров’я4
5З.ВАлгебра і поч..аналізСвітова літ-ра5
6Укр.літСвітова літ-раПрава людини6
7Укр.літФіз.культ і здоров’яІсторія7
8Осн.прграмуванняОсновкрим. права8
9Осн.прграмуванняОсновкрим. права9
Форма входу
Корисні посилання
Національна дитяча гаряча лініяНаціональна гарча лінія
Календар
«  Жовтень 2018  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
Наше опитування
Оцініть мій сайт
1. Відмінно
2. Добре
3. Непогано
4. Жахливо
5. Погано
Всего ответов: 155
Друзі сайту
Статистика

Онлайн усього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0